Výrobce: AQUAR

Cena: 90 Kč
test pH 4,7 - 7,4
Cena: 63 Kč
AQUA Acid
Cena: 125 Kč
TeraP AB
Cena: 8400 Kč
DEMI 200
Cena: 90 Kč
test pH 4,0 - 9,5
Cena: 63 Kč
AQUA Base
Cena: 11200 Kč
DEMI 400
Cena: 99 Kč
Terap P
Cena: 90 Kč
test CM (celková tvrdost)
Cena: 63 Kč
AQUA CM
Cena: 99 Kč
TeraP AC
Cena: 420 Kč
ANEX
Cena: 90 Kč
test Nitrit (NO2-)
Cena: 63 Kč
AQUA Regulátor
Cena: 125 Kč
TeraP ARM
Cena: 180 Kč
KATEX
Cena: 90 Kč
test Nitrat (NO3-)
Cena: 99 Kč
TeraP IDG (FMC)
Cena: 96 Kč
test AM (amoniak)
Cena: 125 Kč
TeraP FAG
Cena: 60 Kč
AQUA HC
Cena: 90 Kč
test Fe (železo)
Cena: 77 Kč
AQUA Ca
Cena: 115 Kč
TeraP SH
Cena: 90 Kč
Test KNK (uhličitanová tvrdost)
Cena: 99 Kč
TeraP OZA
Cena: 90 Kč
test Cl (aktivní chlór)
Cena: 90 Kč
Test Ca (vápník)
Cena: 80 Kč
TeraP AB 30ml (až na 600l vody)
Cena: 90 Kč
test Cu (měď)
Cena: 70 Kč
TeraP P 30ml (až na 1200l vody)
Cena: 70 Kč
TeraP AC 30ml (až na 1200l vody)
Cena: 80 Kč
TeraP ARM 30ml (až na 600l vody)
Cena: 70 Kč
TeraP IDG 30ml (až na 600l vody)
Cena: 80 Kč
TeraP FAG 30ml (až na 600l vody)
Cena: 75 Kč
TeraP SH 30ml(až na 600l vody)
Cena: 70 Kč
TeraP OZA 30ml (až na 1200l vody)
Cena: 71 Kč
TeraP LC
Cena: 71 Kč
TeraP CHIN